Търсене

Иво Данчев

Новини

Близки срещи с Атанасовско езеро

21.10.2020
ОУ "В.Левски

Деца от ОУ "Васил Левски" – кв. Горно Езерово, Бургас посветиха два дни на Атанасовско езеро и обиколиха южната му част и откъм морето и откъм града.

Учениците участват в трансграничен проект "Еко доброволец"- Опазване на защитените територии около Бургас и Селиолу чрез повишаване на знанията и реализиране на съвместни инициативи“. Водещ партньор по проекта е ОУ "Васил Левски", а нашите приятели от сдружение "Открити пространства" помагат в реализацията му.

Идеята бе учениците и техните преподаватели да се запознаят с природните забележителности на Бургас, както и с институциите и организациите, които работят за тях. Децата посетиха освен Атанасовско езеро, Природозащитен център Пода в комплекса Мандра и езерото Вая. Но освен с природните характеристики и обитателите им, се запознаха и с институциите, които работят там. Българска фондация Биоразнообразие за Атанасовско езеро, Българско дружество за защита на птиците за Пода и Регионалната инспекция по околна среда и води – Бургас, която освен, че е стопанин на резервата, отговаря за спазването на режимите и нормите в различните защитени територии в Бургаска област.

Учениците имаха голям късмет и можаха отблизо да наблюдават розово фламинго, което рядко се случва от Укритието за наблюдение на птици. Имаше къдроглави пеликани, патици бърнета, потапници, чайки и чапли. Но хубавото време, пикника на открито и разходката по Пътеката на саблеклюна ще им оставят най-силни впечатления. Интерактивната експозиция ‚симБиотично“ също бе много интересна както за малките (III-IV клас), така и за по-големите ученици (V-VI клас).BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000