Иво Данчев

Новини

Бригадирите в помощ на Атанас

25.08.2022
акция
Участниците в природозащитната бригада на Атанасовско езеро се включиха в акцията, организирана от екипа на БФБ за поддръжка на района на Пътеката на саблеклюна и Укритието за наблюдение на птици. 

Тези дни на Атанасовско езеро кипи усилен труд и младите хора от цялата страна, които участват в бригадата на БДЗП строят и ремонтират острови за гнездене в крайбрежната лагуна, помагат н птиците за ЗМ Пода, следят есенната миграция, а вчера помогнаха и на Пътеката на саблеклюна.

Всяка година с помощта на десетки доброволци още рано на пролет започваме с голяма акция, за да изкосим, почистим и подготвим района за бъдещите посетители. През юни обикновено изпращаме писмо до Община Бургас с молба да изкоси още веднъж района, а в края на август разчитаме на бригадирите за още малко помощ.

Така беше и тази година - през май организирахме Зелен ден със служителите на Уникредит Булбанк, които ни помогнаха с косене, почистване, ремонт на наблюдателницата Яйцето и др. През юни Община Бургас ни съдейства с едно изкосяване, но само пред Укритието и всъщност цялата пътека си остана обрасла с трева. 

Затова през вчерашния ден се заехме с изкосяването на Пътеката на саблеклюна, с почистване на района и със събиране на всички изпопадали клони пред Укритието. Така районът вече е по-привлекателен за разходки и наблюдения на птици.

В това време друга част от бригадирите ремонтираха платформата за гнездене на рибарки и саблеклюни, разположена точно пред Укритието, която тази пролет напълно се разпадна, но пак се ползваше от наземногнездещите птици. 

Благодарим на Свилен Чешмеджиев от БДЗП, който организира бригадирите в помощ на саблеклюна Атанас, и благодарение на ръководения от него проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), се осъществява и самата природозаитна бригада на Атанасовско езеро. 


BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000