Търсене

Иво Данчев

Новини

Всички презентации от международния уебинар за влажните зони са вече налични за тези, които имат интерес

Фев. 11, 2022
webinar

Българска фондация за биоразнообразие (БФБ), Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дружеството за защита и опазване на природната среда в Албания (PPNEA) организираха международен уебинар „Опазване и устойчиво използване на влажните зони със солена вода в Черноморския и Средиземноморския регион“ по случай Световния ден на влажните зони - 2 февруари 2022 г.

Тринадесет участници от девет европейски страни представиха различни природни обекти - Атанасовско езеро, Пода и Поморийско езеро в България, Нарта Салина (Албания), Камарг (Франция), Кадис (Испания), Улцин (Черна гора) и др. Лекторите споделиха най-добрите практики за устойчиво използване на оленоводните влажни зони, които могат да бъдат репликирани на други места, както и организацията, която той/тя представлява, основните техники за управление, използвани във влажната зона. Важна част от уебинара беше да се демонстрират ползите за хората и природата, което беше и тема на тазгодишното честване на Световния ден на влажните зони.

Всяка презентация може да бъде гледана поотделно от линка на името на всеки от лекторите, включително въпросите към и отговорите на лекторите Questions&Answers.

В края на новината може да изтеглите Доклад с резюметата на всички презентации, подготвен от колегите от PPNEA. 

Лектори:

България

Албания

Франция

 

Италия

Испания

Португалия

Гърция

 

Черна гора

Китър

Език: Английски

Програма: Може да я изтеглите от този линк.

Сайтове на организаторите: https://lagoon.biodiversity.bg/en/ / https://bspb.org/en/ / https://ppnea.org

Доклад от уебинара (en) 4.51 MB (pdf) Свали


BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000