Търсене

Иво Данчев

Новини

Възможен ли е граждански мониторинг на общинските политики?

Март 18, 2022
среща

Екип на БФБ участва в среща за обсъждане на гражданския мониторинг на общински политики в Бургас. Участваха граждани, медии, общински съветници, гл. архитект – арх. Бурулянов, и зам.кмет г-жа Балтина. Даниела Божинова представи Годишен отчет за наблюдение на общински политики в община Бургас, който касае политиката за зелената система, управлението на общинската собственост и включването на гражданите в местното самоуправление. Споделен бе и опитът на Русе в гражданския мониторинг от партньорите от Сдружение Европейски пространства 21.

Интересна дискусия се оформи след това в търсене на конкретни решения как да се подобри и улесни гражданското участие в обществените обсъждания на различни проекти.

БФБ също даде своите предложения – да се улесни достъпът до информация за гражданите през сайта на Община Бургас, за да не трябва да губят време в търсене на подстраници и ровене сред десетки документи, докато достигнат до търсения казус. Както и проектите, които се подлагат на обществено обсъждане да имат достъпно представяне (нетехническо резюме и подходящ визуален материал – карти, схеми), за да не е задължително посещението в кабинетите на експертите от Общината за запознаване с цялата документация на хартиен носител.

 BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000