Иво Данчев

Новини

Възстановяват соленолюбивото растение морска рупия в Атанасовско езеро

25.08.2020
рупия

Стартира пилотна за България програма за реколонизация на морска рупия (Ruppia maritima) в крайбрежни лагуни. Това е типичен и много важен вид за екосистемата и влияе върху качеството на водите в местообитанието. Дълги години морската рупия се считаше за изчезнала от Атанасовско езеро, но през 2016 г. бе установено ограничено присъствие в крайбрежните части на Северното езеро. Този вид е зависим от солеността на водите и разпространението му се потиска при повишаването й, особено в условията на солодобив.

Ето защо в рамките на LIFE проект „Лагуната на живота“ бе планирано подобряване на нейната популация и разширяване на разпространението й в още няколко басейна в тази част на лагуната. През 2019 г. бяха извършени проучвания на екологичните изисквания на морската рупия в условията на Атанасовско езеро и бяха определени подходящите басейни за реколонизация. Беше проучен опита за възстановяване на този вид в други крайбрежни лагуни – Венеция, Крайбрежието на Британските острови, Флорида. Методите за възстановяване са вегетативно или семенно размножаване, като за условията на Атанасовско езеро – тинестия дънен субстрат и плитката дълбочина на водата, по-подходящ е вегетативния метод – пренасяне на цели растения във фаза цъфтеж.

През 2020 г. популацията на рупия в Атанасовско езеро е напълно изчезнала, вероятно поради повишената мътност на водите. Ето защо се наложи добив на размножителен материал от близкото Поморийско езеро, където този вид е широко разпространен в крайбрежната лагуна. В момента видът се намира в максимална фаза на цъфтеж и плодоносене, което вероятно ще благоприятства възстановяването й в Атанасовско езеро, допълващ ефекта от вегетативното размножаване.

Бяха проведени две акции и събрани около 4000 растения, които бяха пренесени и засадени в басейн с подходящи условия в северната част на Атанасовско езеро. Засаждането се извършва на туфи от по 20-30 растения, разположени на няколко метра от брега на басейна през определено разстояние. Целта е растенията да бъдат изцяло потопени, независимо от колебанията на водното ниво. Очаква се растенията успешно да се вкоренят да образуват издънки (ластуни), които да свържат отделните туфи в една непрекъсната плътна колония. Надяваме се голяма част от хилядите пренесени с растенията семена да покълнат и така да подпомогнат възстановителния процес.

През следващите месеци ще продължат акциите по трансфер на растения между Поморийско и Атанасовско езеро. Ще се следи и процеса на прихващане на засадените туфи в определените басейни, които при необходимост ще се подсилват. Очакваме възстановяването на морска рупия в Атанасовско езеро да увеличи неговата природозащитна стойност и да повлияе благоприятно върху качеството на водите в езерото, както и на езерните обитатели, които са свързани в този растителен вид – макробезгръбначни, риби и патици.

Дейностите по реколонизация на рупията, както и дейностите по проект Лагуната на живота са съгласувани от МОСВ, съгласно нормативната уредба на страната.

 

 BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000