Търсене

Иво Данчев

Снимки и видео

Карнавално шествие' 2019

Тук представяме част от снимките от Карнавалното шествие "Биоразнообразие и Натура 2000", което се проведе на 22 май - Международния ден на биоразнообразието от площада пред Община Бургас до Лятна сцена "Охлюва", където децата се качиха и представиха кой вид са и как се казват. Включиха се над 90 участника от 15 учебни заведения в града, както и стотици родители и преподаватели. 

Молим родители, които не са съгласни техни снимки или на децата им да бъдат публикувани, да ни пишат, за да ги отстраним. 

Автор на снимките Спас Узунов, БФБ
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие
карнавално шествие


BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000