Иво Данчев

Новини

Дискусия за консервационните дейности в езерото по време на бригадата

30.08.2022
бригада

Нашите експерти Спас Узунов и Глория Маринова представиха пред участниците в традиционната природозащитна бригада „Атанасовско езеро“ консервационните дейности, които се изпълняват в рамките на проекта.

Бяха разгледани възстановяването на диги и валове, почистването на вътрешните солени канали и възстановяването на хидро-технически съоръжения, трансплантацията на морска рупия, създаване на подходящи условия за гнездене на голям воден бик и др.  

Важен е въпросът за устойчивия финансов механизъм, който да позволи дългосрочното опазване на тази природна територия чрез създаване на специален фонд и добавена стойност на новите продукти /услуги, свързани с него. Дискутирани бяха заплахите и консервационните проблеми, чието решаване се търси с изпълнение на тези дейности, както и очакваните ефекти върху тях.

Интересна дискусия се получи с многобройните въпроси на участниците в лагера, на които се надяваме да сме успели да отговорим - „Защо голяма част от Северно езеро е сухо?“, „Защо е разглобена теснолонейката?“, „Има ли наистина нужда от възстановяване на морски треви?“, „Колко важен е водният режим и водната циркулация за фунционирането на влажните зони?“, „Кой какви задължения има за опазване на езерото и какви алтернативи за неговото управление има“ и т.н.

Благодарим за поканата на колегите от БДЗП, които организират бригадата в рамките на своя LIFE проект The Pelican Way, което ни даде възможност да запознаем участниците с важните дейности, които се случват в Атанасовско езеро и с предизвикателствата пред които е изправена територията. 
 BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000