Иво Данчев

Новини

Днес е Денят на Натура 2000 - ЕС с нова стратегия за биоразнообразието

21.05.2020
life

На 21 май Европа чества Денят на Натура 2000, а България има много повод за гордост със своите стотици зони по Директивата за хабитатите и Директивата за птиците.

Днес се отбелязват и 28 години от стартирането на Програма LIFE на Европейскта комисия, която до този момент е финансирала над 5400 проекта за опазване на природата, биоразнообразието, околната среда и климата (три от тях са в района на Бургас!).

Европа ще работи за спиране на загубата на биологично разнообразие и изграждане на здравословна и устойчива хранителна система чрез новата стратегия за биоразнообразието до 2030 г. приета вчера от ЕС. 

Новата стратегия цели да върне природата в нашия живот. Кризата COVID-19 показа колко уязвими ни прави нарастващата загуба на биологично разнообразие. Стратегията предлага да се определят обвързващи цели за възстановяване на увредените екосистеми, да се подобри здравето на защитените местообитания и видове в ЕС, да се върнат опрашителите в земеделските земи, да се намали замърсяването, да се озеленят нашите градове, да се подобри биологичното земеделие и здравето на европейските гори. 

Стратегията за биологичното разнообразие за 2030 г. е изчерпателен, системен и амбициозен дългосрочен план за опазване на природата и за възстановяване на деградацията на екосистемите. Тя е основен стълб на Европейската зелена сделка и на лидерството на ЕС по отношение на международните действия за глобални обществени блага и цели за устойчиво развитие.

Вижте в края на новината основните въпроси и отговори, свързани със стратегията, които ясно демонстрират намеренията на ЕК за справяне с основните заплахи за биоразнообразието. 

Q&A for Biodiversity Strategy 22.11 KB (docx) Свали


BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000