Търсене

Иво Данчев

Новини

Днес е последния работен ден на бригадата на Атанасовско езеро

27.08.2021
рупия

Бригадата Атанасовско езеро‘ 2021 г. събра 50 доброволци от страната с различни интереси, учебни специалности и професии, обединени от любовта към природата и желанието да помогнат за обитателите на Атанасовско езеро и защитена местност Пода.

Всяка сутрин от 8 до 12 часа младите хора дават своя доброволен труд за ремонт на острови за гнездене на птици, за косене на тръстика в „Пода“, за садене на морска рупия в Атанасовско езеро, чрез която ще се пречисти водата в лагуната, ремонт на Пътеката на саблеклюна и др. Друга група всеки ден се обучават как да различават птиците на Бургаските езера, но най-привлекателната дейност, която тече целодневно е наблюдението на есенната миграция на „Точката“ и обучението на доброволците.

Всяка вечер има различни лектори, които споделят своя опит, свързан с опазването на природата, птиците и езерата около Бургас. Тази вечер ще е посветена на климатичните промени и доброволците ще научат как се промяна климатът на Балканския полуостров и специално в Черно море и как тези промени влияят на местно ниво. Климатични проекции за района на Черно море и Балканския полуостров. Лекцията се организира в партньорство с БФБ по проект “Game On | Don't let climate change end the game!” с подкрепа на програма DEAR на ЕК. Лектор ще бъде Мирна Матов, докторантка в катедра Метеорология и геофизика към Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Утре организаторите от Българско дружество за защита на птиците организират екскурзия до Иракли като награда за добре свършената работа на бригадата, а вечерта ще е последната за лагерниците и купона край лагерния огън ще бъде незабравим.

Бригадата се организира от БДЗП в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000