Търсене

Иво Данчев

Новини

Есенният прелет на птиците започна!

19.07.2020
сн. Любомир Андреев

Поредният редовен мониторинг на птиците в Атанасовско езеро, провеждан в рамките на LIFE проекта „Лагуната на живота“ показа, че птиците вече са тръгнали на юг. Дошли са ни гости от далечния север на Европа, като тънкоклюния листоног и редица други дъждосвирцови птици. Тънкоклюният листоног е много интересна птица - при него ролята на половете е обърната – мъжкият мъти и води малките, докато женската дарява яйца в няколко гнезда на различни бащи, оставяйки им изцяло грижата за потомството. Затова и мъжките, за разлика от повечето други птици, са камуфлажно оцветени, а женските се кипрят с пъстро оперение!

Пристигнали са вече и първите ята розови пеликани. Засега са само 1572, макар че през целия период на миграцията през района на Бургас ще прелетят повече от 55 000 птици само от този вид!

Тук са и любимите на бургазлии и на всички гости на града ни розови фламинги. 561 дългокраки кривоклюни розови красавци бяха преброени в езерото, макар само 75 от тях да се хранят и почиват в южната част, където могат да бъдат наблюдавани от Пътеката на саблеклюна и Укритието за наблюдение на птиците на РИОСВ – Бургас при кръговото кръстовище на изхода от града към Варна.

Поредният мониторинг още веднъж показа изключителната важност на Атанасовското езеро не само за птиците на България, но и за тези от почти всички страни на север от нашата страна. Затова и екипът на Българска фондация Биоразнообразие, Българското дружество за защита на птиците, Черноморски солници АД и сдружение „Заедно 2011“ влагат целия си ентусиазъм, знания и средства в опазването му.BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000