Иво Данчев

Новини

Започна мониторингът в езерото

18.07.2019
мониторинг
Днес е първата мониторингова сесия на нашия проект "Лагуната на живота". Провеждаме хидрологичен и физико-химичен мониторинг в Атанасовско езеро. Това ще ни покаже как дейностите по проекта влияят на приоритетното местообитание 1150* Крайбрежни лагуни, както и какво е неговото състояние. 

Наслаждаваме се на компанията на 45 розови фламинго, около 500 розови пеликана, 60 червени и 100 бели ангъчи, 30 саблеклюна и 60 кокилобегача, лопатарките, рибарки (вкл. черни), стотици дъждосвирци и няколко огърличника. Компанията се допълва от чапли, един сокол-скитник, корморани и блатари. 

Рупията - интересно водно растение, с което работим по проекта вече цъфти и скоро ще имаме новите семена (много хапят гамарусите, криещи се в сянката му). 

В екипа по мониторинг, освен консервационния офицер и експертът хидробиология се включва и нашият стажант Никола Ганчев от Университета в Маастрихт, за когото това са първите стъпки в сложната материя на управлението на крайбрежни влажни зони. 


BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000