Търсене

Иво Данчев

Снимки и видео

Как Европа помага да съхраним Атанасовското езеро

Вижте интересния репортаж на БНТ в предаването # Европа, посветен на Атанасовско езеро и проектите, които изпълняваме в него - Солта нa живота, а сега и Лагуната на живота. 

https://www.bnt.bg/bg/a/kak-evropa-pomaga-da-skhranim-atanasovskoto-ezero-11082019#
 
Atanasovsko ezero


BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000