Търсене

default

Как започна всичко?

Фондация Биоразнообразие работи за опазване на влажните зони вече повече от 25 години. В началото усилията бяха насочени към голяма част от Черноморските крайбрежни влажни зони  - Северните влажни зони (езерата Дуранкулак и Шабла), комплексът Ропотамо и Бургаските влажни зони (езерата Вая, Мандра, Атанасовско и Поморийско езеро). В последните 10 години, фондацията е най-активна с работата си в Бургас и района и особено в Натура 2000 зона Атанасовско езеро.

BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000