Търсене

Иво Данчев

Новини

Кои са горещите проблеми и успехите на Атанасовско езеро?

25.11.2022
Съвета

Обществено-консултативния съвет обсъжда консервационните дейности и горещите проблеми в и около Атанасовско езеро

На 25 ноември (петък) 2022 г. в Камерна зала на Дом на НХК се проведе третата среща на Обществено-консултативния съвет за Атанасовско езеро на тема: „Възстановяването на Атанасовско езеро - основни предизвикателства пред биоразнообразието и солодобива“.

Представени бяха мащабните консервационни дейности, които се прилагат в рамките на проект Лагуната на живота, насочени към възстановяване на водния режим на Атанасовско езеро. Те включват възстановяване на 3 големи диги с обща дължина почти 6000 м, които са разрушени в края на миналия век, възстановяване на 17 км минидиги и почистване на 14 км солени канали, ремонт на главен морски шлюз, възстановяване на морски треви, създаване на благоприятни условия за гнездене на голям воден бик и др.

Споделени бяха опасенията за неустойчивостта при поддържане на водния режим на Атанасовско езеро единствено от Черноморски солници. Необходимо е търсене на алтернативни механизми за това, вкл. споделяне на управлението между оператора на солниците и държавата като собственик, разработване на алтернативни начини за осигуряване на водната циркулация, защото това беше определено като най-голямото предизвикателство в момента.

Отново бе обсъден проблемът със заустването на води в Южно Атанасовско езеро и изпомпването им за сметка на Черноморски солници, въпреки, че каналът е прехвърлен на Областна управа. Преди една година Община Бургас, Областна управа и РИОСВ Бургас обещават проблема да бъде решен, но вероятно само след някакво голямо наводнение ще се вземат необходимите мерки. От Община Бургас информираха, че за превенцията от наводнения през 2023 ще се изгради хидрометеорологична станция близо до езерото и ще има допълнителни точки за мониторинг.

Друг сериозен проблем са нераглементираните сметища на гуми около езерото, които непрекъснато се увеличават и до момента няма намерено решение за огромното сметище от над 2500 гуми в северната част. Според Община Бургас сумата за изнасянето им е много висока, но пък е парадоксално как 3 години никой в държавата не може да реши този проблем – нито РИОСВ, нито Общината, нито дори Прокуратурата, която е алармирана. Община Бургас има 19 пункта, където гражданите могат да изхвърлят по 4 гуми на година, но явно проблемът е във фирмите, които събират и изхвърлят огромни количества. „Това е бомба със закъснител – сподели Владимир Димитров от Зелена Странджа – защото ако се запалят гумите, за да се вади телта вътре ще стане екологична катастрофа“.

Нови предизвикателства предстоят с изграждането на лодкостоянка, която започна да се строи на паркинга до бункера на солниците. Какво ще се случи с морските течения и ще се повтори ли негативния сценарии от такива пристанища в кв. Сарафово и гр. Черноморец предстои да разберем, но за съжаление вече е късно за реакция, тъй като е минал периодът за обществено обсъждане и обжалване.

Какво става с Планът за управление на резервата?“ - попита Невен Каравасилев от ЛРД Лебед. Според него Планът трябва да бъде преработен и да се внесе наново в МОСВ, защото сегашният актуализиран план вече 5 години отлежава в МОСВ и не се приема, така че действа първият план от 2003 г., който БФБ е разработвала. Големият проблем пред предложената актуализация на ПУ е неговата неактуалност в контекста на новите икономически, социални и екологични условия, които са силно променени в сравнение с периода на разработване. Така тази актуализация, дори още невлязла в сила вече е морално остаряла и не може да изпълни целите за опазване на територията.

Плановете за урбанизиране на южната част на езерото ще променят сериозно екосистемата, затова собственикът на Черноморски солници сподели, че следва стриктно закона, за да се запази тази крехка симбиоза в Атанасовско езеро. Наясно е с големия обществен интерес към територията и желанието на гражданите тя да бъде опазена.

Споделени бяха и някои от успехите, свързани с Атанасовско езеро, което става все по-популярно не само у нас, но и по света и е известно като едно от розовите езера.

  • Снима се филм за него – „Солени хора“, който вече е готов и предстои разпространението му.
  • В Бургас се проведе международна LIFE среща за крайбрежните влажни зони на 12-13 октомври 2022, където основен акцент отново беше езерото.
  • Наградата за ландшафт на Съвета на Европа за „Солта на живота“ на БФБ и вълнуващата церемония по награждаване в Бергамо през април.
  • Дарителската кампания за къдроглавия пеликан, която набира все по-голяма популярност.
  • Панаир на солта и рожден ден на резервата през август;
  • Трима американски студенти изследваха три месеца Атанасовско езеро
  • Тринадесет участници от девет европейски страни представиха черноморки и средиземноморски влажни зони на уебинар по случай 2 февруари
  • Солянката – зелена сол без сол
  • EmpowerUs – нова европейска инициатива за овластяване на крайбрежните общности

Съветът е неформална структура с консултативна роля за устойчивото развитие на Атанасовско езеро, който заседава веднъж годишно и събира всички заинтересовани страни. Днес в срещата участваха представители на Община Бургас, Областна администрация, РИОСВ Бургас, ИАОС, РУО Бургас, ИОНХ към Българска академия на науките, Университет Асен Златаров, БДЗП, Зелена Странджа и др., Черноморски солници АД и граждани.

Всички повдигнати на съвета въпроси ще търсят своето решение чрез нови срещи, жалби и информиране на гражданите.BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000