Търсене

Иво Данчев

Кои сме ние

Проект Лагуната на живота се изпълнява от 4 партньора. Водещ партньор е Българска фондация Биоразнообразие, а асоциирани партньори са Черноморски солници АД, БДЗП/BirdLife България и Заедно 2011. 

Основният екип също включва представители на 4-те партньора.

BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000