Иво Данчев

Новини

Консултативен съвет за Атанасовско езеро инициира РИОСВ Бургас

11.09.2023
Консултативен съвет

На 7 септември 2023 г. се проведе среща за учредяване на Консултативен съвет за Атанасовско езеро. На основание чл. 6 ал.1 от Плана за управление на поддържан резерват Атанасовско езеро и чл. 46, ал.1 от Закона за защитените територии, директорът на РИОСВ създаде Консултативен съвет за обсъждане на основните проблеми, свързани с управлението и опазването на резервата.  

Членове на съвета са РИОСВ Бургас, Община Бургас, Областна управа, Черноморски солници АД, Басейнова дирекция, РЗИ, БФБ, БДЗП, Заедно 2011, ИОНХ при БАН, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Специализирана болница за рехабилитация „Бургаски минерални бани“.  

Съветът започва интензивна работа за решаване на настоящите проблеми, вързани с поддържането на техническата инфраструктура, необходима за функциониране на езерото – оводняване на сухите басейни в северната част, извеждане на водите от сладководния канал в южната част и други.

За разлика от Обществено-консултативния съвет, който БФБ създаде преди 10 години и който се среща веднъж годишно, решенията на този ще имат задължителен характер и ще ангажират участниците с по-конкретни ангажименти.

Приет бе Правилник за работа на Съвета, обсъдени бяха всички проблеми в момента и се взе решение да се подготви предложение за финансиране на поддържащите дейности в езерото, което да гарантира дългосрочното му опазване. Следващото заседание на Консултативния съвет ще бъде през октомври.BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000