Иво Данчев

Новини

„Лагуната на живота“ с постер на международна LIFE конференция в Латвия

07.10.2020
постер

Проектът „Лагуната на живота“ се представи със специален постер по време на международната конференция „Устойчиво управление и опазване на крайбрежните местообитания и видове“, която се проведе на 1-2 октомври в община Ādaži, Латвия. Целта на конференцията бе да сподели опит и знания относно управлението, защитата и мерките за управление на крайбрежните местообитания.

Конференцията се провежда в рамките на програма LIFE на Европейския съюз „LIFE Природа и биоразнообразие“ LIFE CoHaBit „Опазване на крайбрежните местообитания в природен парк „Piejura“ “(LIFE15 NAT / LV / 000900). Изпълнението на проекта се координира от община Carnikava в сътрудничество с Агенцията за опазване на природата на Латвия, отдела за градско развитие на град Рига и неправителствената организация „Балтийски брегове“ с финансовата подкрепа на програмата на ЕС LIFE и Администрацията на Държавната агенция за регионално развитие на Латвия Фонд за опазване на околната среда. Конференцията се провежда в рамките на Зелената седмица (Green Week) ‘ 2020 на Европейската комисия.

По време на конференцията, участниците от чужбина се включиха онлайн и имаха възможност да обсъждат темите, представени на срещата - борба с инвазивните чужди растителни видове в природен парк „Piejūra“, сукцесия и възстановяване на крайбрежните дюни, възстановяване на залесени дюни, крайбрежна ерозия и управление на крайбрежните местообитания и др.

Презентации имаше и на испанския проект LIFE Salinas - Еволюция на дюните, свързани с крайбрежните местообитания и Картографиране на екосистемните услуги, както и на италианския проект LIFE Lagoon Refresh - Местообитание на крайбрежна лагуна (1150 *) и възстановяване на видовете във венецианската лагуна чрез увеличаване на притока на прясна вода и възстановяване на градиента на солта.

Проектът се включи със свой постер на тема „Опазване на крайбрежните местообитания в Натура 2000 зона Атанасовско езеро, България“ и представи консервационните дейности, осъществявани от екипа за възстановяване на оптималния воден режим и намаляване на фрагментацията на хабитат 1150 *, за да се осигури пълно възстановяване на екологичните процеси в подкрепа на уникалното биоразнообразие на езерото.BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000