Иво Данчев

Новини

Стартира мониторингът на природните местообитания

29.04.2020
хидробиолог

В последните месеци светът е скован от невижданата пандемия на корона вирус. През това време Атанасовско езеро и неговите обитатели си отдъхнаха за кратко от нас J, но те винаги се нуждаят от внимание и грижи. Започна мониторинговият сезон за 2020 г. Освен ежемесечното наблюдение на птичия свят на езерото, което се осъществява от нашите партньори от БДЗП, през този месец стартира и мониторинга на природните местообитания.

Наши експерти събраха проби и изследваха хидрологичните и физико-химичните параметри на водите в езерото. Те ще предоставят важни и ценни данни за състоянието на крайбрежната лагуна и другите местообитания в Атанасовско езеро и затова как природозащитните дейности на LIFE проект „Лагуната на живота“ се отразяват на екосистемата и нейното биоразнообразие.

Мониторинговите дейности в Атанасовско езеро са едни от най-вълнуващите и приятни преживявания в проектния живот. Те ни дават онова скрито задоволство, което само ние – природозащитниците, може да изпитаме от работата си на терен и досега си с чудния свят на дивата природа. А когато в края на годината нашите експерти изготвят своите оценки за състоянието на Атанасовско езеро – и  да се почувстваме удовлетворени и горди от свършената работа.BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000