Търсене

Иво Данчев

Новини

Мониторингови станции за езерото бяха монтирани

05.08.2022
станция
За да се следи ефектът от дейностите по проекта върху хабитатите в езерото бяха закупени и монтирани 4 автоматични мониторингови станции от партньора по проекта - местната организация "Заедно 2011". 

Станциите са разположени на ключови места в Южната и Северната част на езерото. Генерираните данни ще се използват за оценка на ефекта от дейностите по консервация върху ключови параметри, определящи консервационния статус на хабитат 1150.

Параметрите, които ще се следят чрез тях са следните:
- Ниво на водата, в обхват 0-3,5 м

- Проводимост в диапазон от 0 до 100 000 μS / cm

- Температура на водата в диапазон от -5 до 50°C

- Соленост в диапазон от 0 до 42 PSU

- Плътност 0,98 до 1,14 g / cm3

- Температура на въздуха

- Слънчева радиация

- Скорост на вятъра

- Посока на вятъра

- Въздушно налягане

- Количество дъжд

Станциите са поставени в изпълнение на Дейност D2 от проект "Лагуната на живота" в Атанасовско езеро от "Заедно 2011".BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000