Търсене

Иво Данчев

Новини

Морски дъждосвирци вече гнездят по минидигите в Атанасовско

Авг. 18, 2020
дъждосвирци

Вече са видими първите резултати от дейностите по опазване на екосистемата на Атанасовско езеро. При мониторинга на птиците, осъществяван от БДЗП в рамките на проект „Лагуната на живота“ върху новите минидиги в южната част на Атанасовското езеро са наблюдавани няколко семейства морски дъждосвирци с цялото си люпило малки. Това е категорично доказателство, че иновативният подход на минидиги дава добри резултати и много по-голяма част от малките имат шанс да стигнат зряла възраст.

Изграждането на тези съоръжения е важна природозащитна дейност, чрез която се подобрява водната циркулация в езерото и състоянието на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро. Минидигите се строят по-бързо, по-евтино, изискват по-малко човешки труд и не използват дървен материал. Широчината им е над 3 метра (в сравнение с 80 см при старите валове), а бреговете им са полегати, което ги прави подходящо място за гнездене на „букет“ от застрашени видове: саблеклюни, кокилобегачи, белочели, дебелоклюни и речни рибарки, морски дъждосвирци и други.

Бързото обрастване на минидигите с характерната за Атанасовско езеро растителност от солянка, суеда и пелин, създава много по-естествени и благоприятни за обитаване условия на птиците и особено на малките им. Дава им скривалище от хищници и неблагоприятни климатични условия и малките могат свободно да слизат до водата, да се хранят и да се връщат на по-високата част на минидигата.

В допълнение, при изграждането им се почистват и намиращите се между басейните вътрешни солени канали. Така, освен че се подобряват циркулацията на водите в езерото и връзката на отделните басейни, се подобряват и условията за водните обитатели – основната храна на птиците в езерото.


„Подобни условия гарантират много по-висока степен на оцеляване на малките на гнездящите на минидигите птици – коментира д-р Петър Янков от Българско дружество за защита на птиците, който провежда ежемесечния мониторинг на състоянието на орнитофауната в Атанасовско езеро. „Малките на тези птици, които гнездят на земята, са способни да ходят и се хранят самостоятелно веднага след излюпването си, но ако дигите са с отвесни дървени стени, както преди, те скачат във водата, за да се хранят и като не могат да се върнат на дигата, загиват. Сега с минидигите този сериозен проблем е отстранен.“

Морският дъждосвирец е птица с големина на врабче, но несравнимо по-малоброен. Всъщност, солниците в Атанасовско и Поморийско езеро, както и отделни участъци по плажовете по Черноморското крайбрежие са единствените места, където гнездят тези птици в България. Според Атласа на гнездящите птици, издаден от БДЗП, у нас се размножават не повече от 150 двойки! Затова той е включен в Червената книга на България и е един от целевите видове на проекта „Лагуната на живота“.


Морският дъждосвирец вдъхнови и бургаските художници Даниел Дубаров и Николай Димитров от superGteam, които по време на Local Fest-a артистично го пресъздадоха на графити стената до Графичната база в полет и в компанията на солнични рачета.

Природозащитните дейности в Атанасовското езеро се извършват по
проект "Лагуната на живота", изпълняват от БФБ, Черноморски солници АД, БДЗП и Заедно 2011 и финансиран от програма LIFE на Европейската комисия.BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000