Търсене

Иво Данчев

Новини

НАГРАДА ЗА ЛАНДШАФТА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА СЕ ПРИСЪЖДА НА „СОЛТА НА ЖИВОТА“ НА БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ

05.12.2021
Атанасовско езеро

Солта на живота, Българска фондация Биоразнообразие, България е на второ място в 7-та сесия на Наградата за ландшафт на Съвета на Европа (2020-2021).

Наградата за ландшафт има за цел да повиши осведомеността на гражданското общество за стойността на ландшафтите, за тяхната роля и промените в тях. Нейната цел е да признае практически инициативи в унисон с изпълнение на Конвенцията за ландшафта. Наградата се присъжда на всеки две години на заседание на заместник министрите на околната среда на всяка страна, членка на Конвенцията.

Проектът „Солта на живота“ е реализиран в Натура 2000 зоната Атанасовско езеро (BG0000270), която е една от ключовите горещи точки на биоразнообразието в Черноморския биогеографски район. Красивото и цветно Атанасовско езеро, както го познаваме сега, до голяма степен е резултат от симбиозата между човека и природата – значително модифицирано за целите на солодобива, което е направило мястото толкова богато и значимо за европейската природа. В днешно време, когато крайбрежието е силно засегнато от урбанизация, лагуната е от стратегическо значение за опазването на биологичното разнообразие по Черноморското крайбрежие.

Действията по проекта адресираха директно всички заплахи за лагуната Атанасовското езеро и комуникираха значението на солниците за Атанасовското езеро, създавайки алюзия за важността на солта, откъдето и мотото на проекта: Солта на живота.

Първа награда печели „Биоразнообразие в града: Бергамо и долината Астино, Италия“, а веднага след това се нарежда Солта на живота на Българска фондация Биоразнообразие, България. Компания им правят и останалите отличени забележителни територии от Финландия, Словакия, Словения и Турция.

“Това е изключително признание за нас, а високата оценка, която получи нашата работа и Атанасовско езеро ни дават мотивация да продължаваме работа и да сме убедени, че това, което правим за опазването на природата има своя смисъл и ценност и за хората. Но тази награда е и голяма отговорност за всички, от които зависи бъдещето на езерото. Защото всяка ненужна и необмислена намеса ще доведе до безвъзвратна загуба на уникалния ландшафт на Атанасовско езеро - може би най-забележителния и емблематичен пейзаж на Бургас. Естетическата наслада, която дава то през всички сезони е причината ние от БФБ да обявим 2022 за Година на вдъхновението от природата.“ - споделя Радостина Ценова от БФБ.

За всичко постигнато в рамките на „Солта на живота“ разгледайте http://saltoflife.biodiversity.bg/bg/ а за всички новости около Атанасовско езеро следете нашият фейсбук Лагуната на живота или сайта https://lagoon.biodiversity.bg/

Европейската ландшафтна конвенция има за цел да насърчи опазването, управлението и планирането на ландшафтите и да обедини европейското сътрудничество в тази област. Това е първият международен договор, посветен изключително на всички измерения на европейския пейзаж. Отчитайки ландшафта, природните и културните ценности на територията, той допринася за насърчаване на качеството на живот и благосъстоянието на европейците.BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000