Иво Данчев

Новини

НЕОЧАКВАНО ОТКРИТИЕ НА МЛАД БУРГАСКИ ПРИРОДОЛЮБИТЕЛ

04.11.2019
Христо

Струпване на нощуващи нощни чапли откри 8 годишният Христо Карапенчев в Морската градина в Бургас. Докато се разхождал с баща си по една от алеите близо до Флората, чули силни крясъци на птици, които наподобявали лай на куче. Заинтригувани от странния шум двамата обикалят района, но едва на третия път успяват да видят птиците и дори да ги заснемат. Така чрез различни онлайн приложения разпознават, че това е нощна чапла.

Първоначално младият природолюбител останал малко разочарован, защото очаквал по-екзотично откритие от тази леко „грозновата чапла“, но след като майка му се свърза с Българска фондация Биоразнообразие и стана ясно, че наблюдението на „денуващи“ нощни чапли в Морската градина се случва за първи път и си е интересно откритие – му се възвърна ентусиазма от преди това.

Христо е второкласник от ОУ „П.Р. Славейков“, който се интересува не само от природата, но и от география на света, астрономия и др. Наскоро беше активен участник в Нощта на прилепите в Културен център „Морско казино“.

Нощната чапла е един от видовете чапли, които гнездят в Бургаските влажни зони (единственото постоянно гнездовище е в защитената местност „Пода“), преминават по време на миграция, а една част остават да зимуват. Този вид е по-активен през вечерните, нощните и сутрешните часове, когато ловува, а почива през деня (денува) на групи в по-спокойни места, често в короните на дървета, в храсти или в тръстиката по бреговете. Нощната чапла се храни с дребни рибки и други гръбначни животни, както и с безгръбначни животни по бреговете на водоемите. Ловува неподвижно сгърбена на брега и при преминаване на потенциална жертва я улавя с човка с бързо движение.

През последните години около Бургас гнездят 30 двойки в защитена местност „Пода“, в смесена колония с други видове чапли, бяла лопатарка, блестящ ибис и малък корморан. По време на прелет преминават стотици индивиди (342 през пролетта на 2002 г., 332 на струпване през есента на 2019 г.), но вероятно общият брой за сезон е много по-голям. Зимуващите нощни чапли са също повече от сто през последните по-топли зими.

Това са данни от епизодични проучвания, тъй като специално цялостно проучване на вида е трудно, предвид нощния му и сумрачен начин на живот. Именно затова всяка информация за него е особено ценна, за да могат да бъдат установени и опазени всички места, от които зависи вида в района на Бургас.

Много е важно данните за наблюденията на нощни чапли (а и на другите видове птици) да бъдат въвеждани чрез мобилното приложение на Българското дружество за защита на птиците SmartBirds Pro (https://smartbirds.org/dashboard) в базата данни, която се използва за природозащитни цели. Това ще се случи и с интересното наблюдение на малкия Христо в Морската градина в Бургас.BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000