Търсене

Иво Данчев

Новини

Обменно пътуване до Албанските крайбрежни лагуни

Апр. 13, 2022
лагуната Орикум

Продължава обменът на опит и знания между екипа на „Лагуната на живота“ и Дружеството за защита и опазване на природната среда в Албания (PPNEA), които работят за опазването на едни от най-значимите влажни зони. След посещението в България през март, в началото на април българските колеги посетиха някои от най-интересните лагуни на Албания. Забележителна бе лагуната Паток (поддържан резерват, IV категория IUCN), която освен привлекателна за птици и риби, е превърната в атрактивна туристическа дестинация.

Основен акцент беше хибридното събитие, което се проведе в Тирана на едно много специално място Community Center Destil Creative Hub и онлайн. Семинарът „Управление на защитени територии и застъпничество за природата“ бе организиран от екипа на PPNEA в рамките на техния проект „Земя на орли и замъци: Интегрирано управление за албанското крайбрежно биоразнообразие“.

Eкипът ни сподели опита си от проектите „Солта на живота“/ LIFE11 NAT/BG/000362 и „Лагуната на живота“/ LIFE17 NAT/BG/000558, като участва с 4 презентации:

  • Conservation of priority habitat Coastal Lagoons in Atanasovsko Lake Natura 2000 site – Дияна Костовска и Спас Узунов
  • Public involvement in the coastal habitats management – Радостина Ценова
  • Urbanization and future threats: case study Atanasovsko Lake and Burgas – Глория Маринова
  • Management of risks to humans and biodiversity – Глория Маринова и Спас Узунов

 

Колегите от БДЗП споделиха онлайн своя опит в управлението на ЗМ Пода и червеногушата гъска, както и за създаване и поддържане на мрежи от местни хора, събиране и управление на данни за биоразнообразието, стратегии за застъпничество и др.

В семинара участваха представители на гражданския сектор в Албания, на Министерството на туризма и екологията, национални и регионални администрации на защитени територии, журналисти и др. Екипът ни взе ключова роля в дискусионната част, като сподели опита си в работата със заинтересовани страни и в частност с Летище Бургас. Припомнен бе и случаят с блокирането на плановете на България, Македония и Албания за изграждане на трансбалкански тръбопровод между Бургас и Вльора.

Следващият ден бе посветен на теренни посещения до няколко лагуни и интересни обекти в крайбрежната част на Албания. Дружеството за защита и опазване на природната среда в Албания (PPNEA) е всъщност най-старата природозащитна организация, създадена още през 1991 г. Започнахме от морския информационен център Radhima, където представители на Регионална администрация на защитените територии, Вльора споделиха опит в управление и зониране на морски защитени територии и националния парк Карабурум. След което с колегите от PPNEA посетихме лагуната Орикум, част от националния парк Карабурум, гората Сода, където един бивш военен бункер е превърнат в арт инсталация BunkBird - мюръл на защитени видове птици (саблеклюни и пеликан). Екипът ни остана особено впечатлен от лагуната Нарта и прилежащите солници, които се оказаха добре поддържани и вадещи големи количества морска сол всяка година и то без европейска подкрепа. Наблюдавахме повече от 1000 фламинги, които все още не гнездят в района, саблеклюни, кокилобегачи, пеликани, лопатарки, чапли и др. За съжаление в края на деня посетихме и терена, където вече е започнал строежа на планираното международно летище на Вльора, което е разположено в защитената територия Вьоса-Нарта. Редица международни организации подкрепят усилията на PPNEA да спрат това строителство, което ще промени целият пейзаж и ще има пагубно влияние върху екосистемата и многобойните обитатели на лагуната. Предложили са алтернативен вариант на правителството, който не е приет. Предстои съдебна битка за защитената територия.

Благодарим на колегите от БДЗП чрез които подновихме контактите с PPNEA и осъществихме редица съвместни инициативи през 2022 г.

Програма на семинара 616.39 KB (pdf) Свали


BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000