Иво Данчев

Новини

Обществено-консултативния съвет ще обсъжда консервационните дейности в Атанасовско езеро

23.11.2022
съвета

На 25 ноември (петък) 2022 г. от 10:00 до 12:00 часа в Камерна зала на Дом на НХК ще се проведе третата среща на Обществено-консултативния съвет за Атанасовско езеро на тема: „Възстановяването на Атанасовско езеро - основни предизвикателства пред биоразнообразието и солодобива“.

В последните месеци в северната част на Атанасовско езеро се изпълняват консервационни дейности, свързани с възстановяване на 3 големи земни диги с обща дължина 6000 м, които ще позволят подобряване на водната циркулация и ще осигурят по-добри условия за гнездене на птиците. Но тежката работа предизвика много коментари, затова за екипa на проект „Лагуната на живота“ е важно да информира заинтересованите страни за важността на тези дейности и да даде пространство за дискусия по темата.

Целта е да обсъдим планирането и прилагането на природозащитни мерки в Атанасовско езеро, мониторинга на въздействието им върху екосистемата, положителните примери от последната година, но и да разберем какво се случва със солници, в които спира солодобива (случаят Улчин, Черна гора) или се развива успешно (солници Червия, Италия).

Ще се радваме да активизираме диалога между участниците в Обществения съвет, за да споделим осъщественото от различните организации и институции, както и да обменим идеи за нови проекти и инициативи през 2023 г.

Съветът е неформална структура с консултативна роля за устойчивото развитие на Атанасовско езеро, който заседава веднъж годишно и събира всички заинтересовани страни. Членове на Съвета са представители на държавната и местна власт като Община Бургас, Областна администрация Бургас, РИОСВ Бургас, научни, обществени и екологични организации, риболовни и ловни дружества като Българска академия на науките, БДЗП, Зелена Странджа и др., както и бизнес структури като Черноморски солници АД, Летище Бургас и др.

Програма на срещата 107.58 KB (docx) Свали


BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000