Търсене

Иво Данчев

Новини

ПАНАИР НА СОЛТА на тема „СОЛЕНИ ХОРА“ и Рожден ден на резерват Атанасовско езеро

09.08.2023
solta

Тази година Атанасовско езеро ще празнува със специално събитие в съботния 12 август от 17.00 до 22 часа. Традиционният вече Панаир на солта популяризира продуктите с добавена стойност от солената лагуна и езерото. За гостите на Панаира ще се представят различните видове сол, включително току-що събраната „зелена сол“, козметика с луга и лиманна кал, занаятчийски шоколад с цвете на солта, сапун с кауза „Пеликан“ и сувенири, свързани с любимото езеро.

Атанасовско езеро се радва на много и добре информирани приятели, затова екипът на БФБ е подготвил специален онлайн QUIZ (викторина), и за тези, които на празника отговорят правилно на всички въпроси ще има награди.

На 12 август през 1980 г. е обявен резерват Атанасовско езеро, затова всички гости ще се включат в отбелязването на Рождения ден на поддържания резерват. Стопаните на резервата - Регионалната инспекция по околна среда и води – Бургас ще осигурят традиционната голяма торта за празника, а малките гости ще духнат заедно свещите, за да пожелаем добруване на езерото и решаване на всичките му проблеми.

Поканили сме някои любими артисти, които да представят своите произведения и да зарадваме публиката не само с храна за тялото, но и за душата, защото Атанасовско езеро е истинско вдъхновение. Следвайки тенденцията в Бургас, тази година и ние сме поканили една ученическа рок-група Detention Trio, които се надяваме да доведат нови млади приятели на езерото. Празникът ще завърши с прожекция на филма „Солени хора“ и дискусия за бъдещето на езерото.“ – споделят организаторите от Българска фондация Биоразнообразие.

Ще открием една специална изложба на WWF „Чудесата на природата: от семе до гора“, която проследява процеса на зараждане на една гора. Солените хора са чувствителни не само към опазването на влажните зони, но и на горите, затова чрез тази изложба, която ще гостува до 25 август на симБиотично, посетителите ще научат за четири типа гори, които са приоритетни за опазване в цяла Европа, за най-съществените заплахи и предизвикателствата пред тяхното опазване и възстановяване, както и за правилното залесяване.

За малките гости ще има Детски работилници, а за по-големите Солено ателие с подправки, и за Бижута със сол. 

Атанасовско езеро е поддържан резерват, защитена местност, Рамсарско място, а заедно с прилежащите земеделски земи и Натура 2000 зона. То е пример за симбиозата между природата и човека, и за това какви възможности предлага една Натура зона и как от нея могат да се извличат разнообразни ползи - чрез солта, лугата, лечебната и естетична й стойност и др.

Събитието се организира в рамките на LIFE проект „Лагуната на живота“, изпълняван от БФБ, Черноморски солници АД, БДЗП и Заедно 2011 и в партньорство с РИОСВ Бургас.BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000