Търсене

Иво Данчев

Новини

Партньорска среща на екипа на проекта

27.02.2020
среща
На 26  февруари 2020 г. се проведе втората партньорска среща на екипа на проект Лагуната на живота, която събра в офиса на БФБ в Бургас представители на Черноморски солници АД, Заедно 2011 и БДЗП. 

Ръководителят на проекта представи напредъка една година след официалния старт на "Лагуната на живота", както и докладването към ЕК / EASME и добрата оценка. Обсъдени бяха партньорските споразумения, месечните технически отчети и тримесечните финансови доклади.

Всеки партньор представи дейностите, за които отговаря (с акцент на планираните deliverables & milestones) и сподели за предстоящото изпълнение през 2020:
  • Черноморски солници АД – A2, C1, C2, C4
  • Заедно 2011 – A3, A4, D2
  • БДЗП – D1, D4, E3
  • БФБ – А1, А5, С3, С5, D3, Е1, Е2, Е4, Е5
Широка дискусия предизвика изследването за подходящ финансов механизъм за Атанасовско езеро, който да позволи успешното му функциониране след края на LIFE проекта. Обсъдени бяха подходите за някои от консервационните дейности, които ще започнат след края на гнездовия сезон. Внимание бе отделено и на комуникационните дейности и предстоящите събития през 2020 г. 


BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000