Търсене

Иво Данчев

Новини

Победа за солниците в Улцин

Септ. 28, 2019
карта

Еко активистите и любителите на птици по света празнуват важна победа в Черна гора. Солниците в Улцин са обявени за защитена територия от местната община и са предложени от правителството за включване в списъка на влажните зони с международно значение на Рамсарската конвенция. Сега усилията ще включват рестартиране на производството на сол и регулиране на други екосистемни услуги, за да се гарантира устойчивото бъдеще на солниците.

Влажна зона с глобално значение за храненето, размножаването и зимуването на птиците и зона с изключително биологично разнообразие, Ulcinj Salina е местообитание за половината от птиците в Европа - около 250 вида. „Емблематичният“ вид на Ulcinj Salina през последните няколко години е фламингото (Phoenicopterus roseus), но също така и къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus), уникален и отличителен вид, който редовно посещава района на влажната зона, с ята до 100 екземпляра, наблюдавани през есенните месеци.

Всички тези видове птици са там поради изобилието от храна, за което е изключително важно възобновяването на солопроизводството - спряно през 2013 г. По време на производството на сол между април и септември, силни помпи ще изпомпват вода от морето в Ulcinj Salina. Ще се изпомпват и голям брой морски животни, техните ларви и яйца, които са важен източник на храна за хиляди птичи семейства, обясняват от фондация EuroNatur.

Обхващайки 1500 хектара земя, солниците в Улцин са едни от най-големите солени територии  в Средиземноморието, без които много видове птици вероятно не биха оцелели при миграцията си от 5 000 км от Африка в Европа и обратно.

Солниците в Улцин вече са кандидат за включване в списъка на Рамсар от влажни зони с международно значение, съобщи Министерството на устойчивото развитие и туризма в Черна гора. Като изключително местообитание на птици, те отговарят на шест от девет критерия за включване в списъка на Рамсар, според министерството.

Списъкът на Рамсар е създаден в отговор на Конвенцията за влажните зони (Рамсар, Иран, 1971 г.), наричана още Рамсарска конвенция. Включването на влажна зона в Списъка олицетворява ангажимента на правителството да предприеме необходимите стъпки, за да гарантира запазването на екологичния му характер. Конвенцията включва различни мерки за реагиране на заплахи за екологичния характер на обектите.

Процесът за обявяване на солниците за защитена зона включваше усилия на редица заинтересовани страни - гражданското общество, държавата, местната власт и по-специално дипломатическата общност. Бившият германски посланик в Черна гора Гудрун Щайнакер дори получи наградата на EuroNatur за 2017 г. за образцово участие в кампанията за защита на солника в Улцин.

Вече се изпълнява проект за оценка на екосистемните услуги на солниците, защото една победа е спечелена, но истинската битка тепърва започва. Йована Джанджушевич, изпълнителен директор на Центъра за защита и изследване на птиците (CZIP) в Черна гора, сподели, че тази борба ще включва създаването на бъдещия оператор, рехабилитацията на инфраструктурата, решаване на въпросите за собствеността и правата на работниците и възобновяване на производството на сол, което изисква инвестиция до няколко милиона евро.

CZIP е една от организациите, наред с BirdLife International, EuroNatur и асоциацията на д-р Мартин Шнайдер, които помогнаха за събирането на над 100 000 подписа в подкрепа на инициатива за обявяване на Ulcinj Salina за защитена зона.

CZIP изпълнява проекта „Оценка на екосистемните услуги на Ulcinj Salina” от 2018 г., с подкрепата на BirdLife International, за да предостави допълнителен аргумент защо солникът  трябва да бъде защитена зона и защо производството на сол трябва да бъде рестартирано. Проектът се финансира от фондация MAVA.

Проектът се осъществява с помощта на инструментариума за оценка на базирани на услугите на екосистемата услуги (TESSA), разработен от BirdLife International, който е предназначен да позволи на потребителите да разберат ползите, които хората получават от природата, и да оценят тяхната стойност, за генериране на информация за вземане на по-добри решения. Това ще допринесе за повишаване на осведомеността за значението на солниците в Улцин и екосистемните услуги, които предлага тази влажна зона.

Проектът, който трябва да приключи до края на 2019 г., е насочен към идентифициране на най-важните екосистемни услуги и определяне на тяхната парична стойност, включително с цел да се покаже какви щети биха нанесени от деградирането на солниците.

Пет екосистемни услуги са определени като най-вероятните за оценка:

• туризъм и отдих

• културни услуги (нематериалните ползи, които хората получават от екосистемите)

• качество на водата

• биологичното разнообразие

• добив от дива природа (сол, лечебна кал)

Тези екосистемни услуги са ключови за развитието на туризма и за наблюдението на птици.BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000