Търсене

Иво Данчев

Новини

Посещение на албанска група природозащитници

11.03.2022
групата
На 10 и 11 март група от Дружеството за защита и опазване на природната среда в Албания (PPNEA), Регионалната администрация на защитена местност Вльора и Солниците AlbSale посети България и специално района на Бургаските езера. 

Екипът на проект Лагуната на живота представи подробно своята работа в района на Атанасовско езеро - различните подходи през годините - от опазване на видове и най-вече на птици, през опазване на местообитанията и днес - опазване на екосистемата и Натура 2000 зоната. Споделени бяха добри практики и трудности при опазването на биоразнообразието на територията на активен солник. Представени бяха продукти с добавена стойност от езерото, екоситемните услуги на лагуната и др. 

Ryan Crehan - стипендиант на програма Фулбрайт също се присъедини към групата. Той работи като биолог в Службата за риба и дива природа на САЩ, като възстановява влажни зони в своята работа. Той ще прекара в България 4 месеца, изучавайки работата по възстановяването на влажните зони у нас и ще си сътрудничи с български учени по проекти за възстановяване на влажни зони. WWF България са негови домакини. 

Най-голям интерес имаше към посещенията на терен - първо на Пътеката на саблеклюна, където от Укритието за наблюдение на птици наблюдавахме първите саблеклюни и брегобегачи, както и бели ангъчи, зимни бърнета, пеликани и дори едно самотно фламинго.

Много интересно за групата беше и посещението в симБиотично, както и по дигите на Южен солник. Въпреки наистина арктическия студ през тези два дни, никой не се отказа да види гледката от "Точката", където всяка есен орнитолозите си дават среща по време на есенната миграция на птиците над езерото. 

Следващият ден продължи с посещение на Поморийско езеро, където колегата Димитър Попов представи проекта "Живот за Поморийската лагуна" и проблемите, които в момента среща езерото.      

Следобедът бе посветен на  Природозащитен център Пода и защитената местност, управлявана и поддържана от БДЗП. 

Посещението на албанската група природозащитници бе организирано от колегите от БДЗП, в рамките на техния общ проект Земя на орли и замъци.         


BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000