Иво Данчев

Новини

Проверка в резерват Атанасовско езеро

17.03.2022
проверка
На 16 март 2022 г. експерти на РИОСВ Бургас извършиха проверка на дейностите в поддържан резерват Атанасовско езеро. Те бяха придружени от Консервационния експерт на проект "Лагуната на живота". 

Посетен беше района на резервата в северната част на Атанасовско езеро, за да се види кои диги ще се ремонтират за пръв път от 40 години. На този етап е започнало възстановяването на една от трите диги, но веднага щом метеорологичните условия позволяват, работата ще стартира отново.  Споделен бе Планът на проекта за 2022 и дейностите, които ще се изпълняват като възстановяване на рупия, мониторинг на местообитанията и на птиците, контрол на дейностите и др. Експертите се запознаха с работата на Черноморски солници АД с в момента - изграждане на минидиги и почистване на вътрешни солени канали. 

Предстои да се подмени табелата пред Укритието за наблюдение на птици и да се постави още информация, за предотврятяване на безконтролния достъп в южната част на езерото, което пряко безпокои птиците там. 


BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000