Иво Данчев

Новини

Програмата за управление на влажни зони бе представена на студенти от Пловдивския университет

28.06.2022
студенти

През уикенда на посещение в Атанасовско езеро бяха студенти от магистърската програма „Екология и опазване на екосистемите“ от Биологическия факултет на Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски“. Посещението бе част от редовната обучителна програма на магистрите в курса по „Управление на защитените територии“.

В последните две години като част от тази курс се представя и специално разработената по проект „Лагуната на живота“ програма „Управление на влажните зони“. В рамките на 5 лекционни теми и практически занимания на терен, студентите се запознават с разнообразието на влажните зони, тяхното значение, екологични функции и екосистемни услуги. Дискутират се заплахите, политиките и законодателството, планирането и се представя практическото им управление и прилагането на консервационни мерки и мониторинг. Целта е повишаване на капацитета на бъдещите специалисти в управлението и опазването на тези много специфични и уязвими природни територии и създаване на интерес у младите хора за работа

В непринудената обстановка на лятното Атанасовско езеро и пространството симБиотично шестимата бъдещи магистри успяха да видят с очите си и да пипнат с ръцете си, да се изкалят, намокрят и издерат в реалните условия за работа в една влажна зона.  Демонстрирани бяха практики за управление на водния режим, адаптиране към климатичните промени и намаляване на заплахите върху екосистемите.  Студентите се запознаха с прилаганите в Атанасовско езеро техники за възстановяване и опазване на крайбрежните местообитания и консервация на различни видове, свързани с тях – птици, морска трева, солянка. И как се управлява водния режим на едно голямо езеро, така че да поддържа специфичната соленост в отделните басейни и да изпълнява разнообразните си екологични функции в различните си части.

Демонстрирани  бяха и прилаганите методи за мониторинг и оценка на състоянието на местообитанията – хидрологичен и физико-химичен мониторинг, мониторинг на птици, водни кончета и др. индикаторни видове, мониторинг на природните местообитания. Накрая полетяхме над езерото с дрон – един мощен нов инструмент в ръцете на еколозите, който е в неоценима помощ при наблюдения и мониторинг на състоянието на различни компоненти на екосистемата.

Ние от проект „Лагуната на живота“ сме изключително доволни от познанията и интереса на младите еколози. Вярваме, че с нашата програма им представяме нов поглед и знания за възможностите, които влажните зони представят  за работа и нови предизвикателства в науката и нейното приложение при опазването на природата.BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000