Иво Данчев

Новини

Сборник с резюмета и видео презентации от LIFE срещата в България

15.11.2022
cover

За два дни (12-13 октомври 2022 г.) по време на LIFE Platform срещата в Бургас, участниците в залата и онлайн успяха да чуят 16 презентации от няколко средиземноморски страни. Участваха в постерна сесия, включваща постери от Франция и България, и онлайн презентация на студенти от САЩ, работили тази година на Атанасовско езеро.

Като заключение трябва да се подчертае, че събирането на участници с различен опит от различен тип организации / институции е жизненоважно за успешната обмяна на опит.

Ключовите научени уроци се потвърждават отново:

  1. Значението на интегрираното управление на екосистемите на влажните зони
  2. Необходимостта от широко прилагане на управление с участието на всички заинтересовани страни (особено собствениците и мениджърите) е ключът към гарантиране на ефективността на консервационните инвестиции.
  3. Договорите за управление на влажни зони са жизненоважни за осигуряване на съответствие със сложното законодателство на ЕС в областта на природата.
  4. Участието на законово ангажираните органи е задължително за прилагане на режимите за управление на влажните зони.
  5. Трябва да се организират специфични тематични семинари за базирани на природата решения за възстановяване на влажни зони за практикуващите опазване на влажни зони.
  6. Трябва да бъде съставен набор от инструменти с индикатори за мониторинг за оценка на потенциала за съхранение на въглерод във влажните зони.
  7. Влажните зони в Северна Европа трябва да бъдат по-активно включени в усилията за работа в мрежа.

Резюметата на всички презентации и видеоклипове от Life Platform срещата са  достъпни за всички, които имат интерес към иновативните подходи в управлението на крайбрежните влажни зони.
Може да се изтегли от раздел Материали.BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000