Иво Данчев

Новини

Среща на Надзорния съвет на проекта

01.12.2021
съвета
На 8 декември 2021 г. в София ще се проведе петата среща на Надзорния съвет на проект Лагуната на живота. В съвета участват директорите на всички партньори, както и представител на МОСВ / НСЗП. 
Поради пандемичаната обстановка част от участниците се включват и онлайн.

Дневният ред на срещата е:
1. Откриване от Румяна Иванова, изп. директор на БФБ
2. Представяне на техническия и финансов напредък на проекта от Дияна Костовска, БФБ - Ръководител на проекта.
3. Обсъждане на дейностите през 2022.
4. Други въпроси.


BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000