Търсене

Иво Данчев

Новини

Създава се Обществено-консултативен съвет за Атанасовско езеро

Ноем. 13, 2019
Димитър Градинаров

На 14.11.2019 г. (четвъртък) от 10.00 часа в залата на читалище Хамалогика (бивш Профсъюзен дом, ет.3 – входът е зад Операта) ще бъде сформиран Обществено-консултативния съвет за Атанасовско езеро.

Съветът се свиква от Българска фондация Биоразнообразие и ще бъде неформална структура с консултативна роля за вземане на сложни решения за устойчивото управление на Атанасовско езеро и прилежащия район. Той ще надгради досегашната успешна работа на Обществения съвет за Атанасовско езеро, който бе създаден през март 2013 в рамките на проект „Солта на живота“ и 6 години служеше като добра платформа за диалог между различни заинтересовани страни за решаване на възникналите казуси, свързани с езерото.

Новата форма на Съвета ще включва по-широк кръг от заинтересовани страни, като акцент ще бъдат ползвателите и близко разположените около цялата Натура 2000 зона квартали – Ветрен, Банево, Сарафово, Рудник и др.  Поканени са представители на държавната и местна власт като Община Бургас, Областна администрация Бургас, РИОСВ Бургас, Басейнова дирекция за Черноморски район, научни, обществени и екологични организации като Българска академия на науките, БДЗП, Зелена Странджа и др., както и бизнес структури като Черноморски солници АД, Летище Бургас и др. Обществено-консултативният съвет ще заседава веднъж годишно.

На тази първа среща участниците ще започнат заедно да създават общата визия за развитие на района на Атанасовско езеро чрез интегриране на опазването на природата и градоустройственото планиране. Ще бъдат обсъдени функциите на територията, както и конфликтните места и благоприятните дейности от гледна точка на ползвателите. Това ще бъде началото на един продължителен процес, който екипът на проект „Лагуната на живота“ ще продължи да води и развива.  Още повече, че през 2020 г. предстои да стартира нов етап на интегрираното планиране за развитие на Бургас и региона.

На срещата ще бъде представена студентката по ландшафтна архитектура от университета във Вагенинген, Холандия, която в момента разработва магистърската си теза на тема „Взаимовръзка между защитени влажни зони с градски и крайградски територии в Бургас“, която ще бъде от полза както за Атанасовско езеро, така и за района на Бургас и връзката му с влажните зони.

Срещата ще завърши в 12,30 с дегустация на кулинарни продукти, приготвени със сол от езерото.BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000