Търсене

Иво Данчев

Новини

Трима американски студенти в Бургас

Ноем. 18, 2022
students

Три месеца трима американски студенти прекараха в Бургас, изучавайки Атанасовско езеро. Те се включиха в теренната работа, научни проучвания на розовото фламинго и на някои дъждосвирцови, изследване на морски треви и по-специално рупия, проучване на солянка, мониторинг на водни кончета в Поморийско езеро и др.

Младите хора пристигнаха в България благодарение на международната програма ISLA International, която свързва американски университети и неправителствени организации от различни държави. Екипът на ISLA избра БФБ още преди пандемията, но обменът на студенти се забави известно време заради ограниченията.

Днес екипът на БФБ със задоволство отчита ефекта от това партньорство и възможността да работим с високо мотивирани млади хора, които имат интереси в областта на опазването на видове и местообитания, но и възможности да използват наученото по време на своето следване в Държавния университет на Колорадо в програмата за лидерство в опазването чрез обучение (CLTL) и да го приложат на практика.

За нашия екип беше особено приятно да споделя своя опит и знания за района, но и да научава нови неща, както в научен, така и в културен аспект. Първата ни среща през юни беше истинско оцеляване сред природата и тест за тяхната готовност да се впуснат в нови приключения, защото се срещнахме на Чатъма, където няма ток и вода, тоалетните са компостни, а душа беше на слънчева батерия. Но те се справиха чудесно и ясно ни показаха, че не се плашат от предизвикателства. Така че при всяка възможност газеха в солената кал на Атанасовско езеро, във водите на Поморийско езеро или пак ставаха жертва на кръвожадните ни комари.

Аби Адамс, Паркър Алън и Емили Андреас работиха по две теми заедно: “Атанасовското езеро: възможна конкуренция между увеличаващите се популации на фламинго и местните съобщества от водолюбиви птици” и „Трансплантация на морска трева Ruppia maritima за опазване на крайбрежните влажни зони в Черноморския регион“.

Включиха се с научни постери в международната LIFE среща „Иновативни подходи в управлението на крайбрежните влажни зони“ през октомври 2022 г., а през ноември в Колорадо представиха своята работа и направиха отлична реклама както на България, така и на фондация Биоразнообразие по време на своята защита.

Пожелаваме им много успехи в тяхната бъдеща дейност за опазване и изучаване на природата в САЩ и се надяваме, че скоро пак ще имаме възможност да се срещнем и да си прекараме добре заедно, както през тези три месеца лятото на 2022 г. в Бургас.

Повече за студентите и тяхната работа може да научите от тяхната страница:

https://storymaps.arcgis.com/stories/09f5cdea924f4d2ba4fcf734f3ec6df2BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000