Търсене

Иво Данчев

Новини

Участвахме в Кръгла маса по проект LIFE WATEROIL в Бургас

14.06.2022
Николай Новачев

Днес в Експозиционен център Флора Бургас се проведе Кръгла среща за представяне на проекта LIFE WATEROIL (LIFE20 ENV/BG/001042, в която участваха представители на бизнеса, общините Бургас, Камено и Девня, областния управител Стойко Танков, депутати от 47-то Народно събрание, представители на институции, НПО, медии.

Срещата бе открита от Димитър Добрев – Директор по производство на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, след което Николай Новачев - Зам. Главен инженер Развитие и ръководител на Координационния комитет на Проект LIFEWATEROIL представи Перспективи за развитие на проектните решения, реализирани в рамките на проект LIFE WATEROIL и възможни направления за технологичен трансфер в други сектори.

Тъй като проектът се осъществява в партньорство с Община Бургас и Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, презентации имаха и Йоана Ангелова – главен експерт, дирекция  "Европейски политики и програми" за ролята на Община Бургас в проекта, както и Доц. д-р Хюсеин Йеменджиев, Факултет по Технически науки, Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, които ще отговарят за мониторинга на дейностите и на биологичното разнообразие. 

След срещата в по-неформална обстановка бяха обсъдени различни въпроси, свързани с нетуъркинг между LIFE проектите. BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000