Търсене

Фонд за Атанасовско езеро

default
сол

Ако искате да дарите за Фонда

БФБ в момента работи за развитието на Фонд за Атанасовско езеро с продукти и услуги с добавена стойност, чрез които да се подкрепят не големите консервационни мерки за поддръжка, които са задължение на държавата и оператора на солниците, но за популяризирането на езерото, следене на политиките, инвестиционни планове и проекти, медиатор между различните стейкхолдъри, образователни дейности. Фондът ще позволи дългосрочното опазване на тази природна територия.


Може да направите дарение по банков път
IBAN: BG80STSA93000025975153
BIC: STSABGSF
Банка ДСК
титуляр: Българска Фондация Биоразнообразие

Да се включите в наши събития и да дарите в дарителска кутия.

Да пазарувате от нашите продукти с кауза https://shop.biodiversity.bg/

Да се свържете с нас за повече информация и дискусия на  saltoflife@biodiversity.bg 
BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000