Иво Данчев

Новини

2 февруари - Световен ден на влажните зони

31.01.2020
влажни зони
Тази година темата на Световния ден на влажните зони е особено вълнуваща за нас, защото е посветена на Биоразнообразието във влажните зони. 

40% от растителните и животинските видове в света живеят или се размножават във влажни зони. Досега са открити над 100 000 сладководни видове във влажните зони, а крайбрежните влажни зони са местата с най-богато биологично разнообразие.

Влажните зони покриват сравнително малка площ от земната повърхност, в сравнение с другите екосистеми. Въпреки това, екосистемите на влажните зони са изключително богати на биологично разнообразие като много видове растения и животни са напълно зависими от влажните зони - те не могат да оцелеят без тях. Всъщност крайбрежните влажни зони, като например естуарите, солените блата и езера, мангровите гори, кораловите рифове, са екосистемите с най-голямо разнообразие на растителни и животински видове, като това ги прави и едни от най-продуктивните екосистеми в света.

Последните проучвания в глобален мащаб показват, че влажните зони изчезват три пъти по-бързо от горите, като 35 % са изчезнали от 70-те години насам, а 87 % са загубени от 1700-те.

Основните причини за загубата на влажни зони са:
  • Отводняване и пресушаване за селско стопанство или строителство;
  • Замърсяване;
  • Прекомерна експлоатация на ресурси (напр. свръх риболов);
  • Инвазивни видове;
  • Климатични промени;
https://youtu.be/mQxtbVWTy1k

На интернет страницата на Световния ден на влжните зони  https://www.worldwetlandsday.org/events и на Рамсарската конвенция - http://www.ramsar.org, можете да намерите допълнително информация, както и материали за ползване по време на кампанията (плакати, банери, лого, листовки за оцветяване и др.).


BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000