Иво Данчев

Новини

Networking между български LIFE проекти в Бургас

29.10.2022
семинар

Представители на проект Лагуната на живота и Живот за Поморийската лагуна се включиха в семинар по проект „Безопасна мрежа за бургаските езера” (LIFE Safe Grid for Burgas).

На 26 октомври 2022 г. в зала в хотел България в Бургас Електроразпределение Юг (част от EVN) проведе семинар на експертно ниво с участие на представители от EVN, БДЗП, РИОСВ Бургас, БФБ, Зелени Балкани и др. На срещата присъстваха Здравко Братоев, зам.-председател на Съвета на директорите на Електроразпределение Юг и г-жа Чанка Коралска, зам. кмет на община Бургас. С презентация онлайн се включи и ръководството на Националното звено за контакт (НЗК) по програма LIFE за България към МОСВ.

В рамките на семинара бе представена информация от EVN за изолиране на стълбове и проводници, монтиране на светлоотразителни маркери (дивертори) по въздушните линии, монтаж на платформи за обезопасяване на птици и др. Експерти на дружеството представиха нови разработки за изолации и за обезопасяване на елементи от техническата инфраструктура, които предпазват кацащите по стълбовете птици. Светослав Спасов от БДЗП представи значението на бургаските езера и „Via Pontica“, както и последиците от електропреносната мрежа върху птиците.

Мониторът на проекта Стоян Йотов от NEEMO увери участниците, че през пролетта на 2023 г. ще се организира среща на всички български LIFE проекти – една добра традиция, която в последните няколко години бе прекъсната. Районът на Бургас е един от най-високо оценените от програма LIFE и тук в момента се осъществяват 4 проекта от различни организации – както бизнес структури, така и екологични НПО.

Проект „Безопасна мрежа за бургаските езера” се осъществява от Електроразпределение Юг в партньорство с БДЗП и е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Той ще се реализира до 2026 г. в района на влажните зони около Бургас - Атанасовско езеро, Бургаско езеро (Вая), Комплекс Мандра-Пода и Поморийско езеро, които се намират на миграционния път „Via Pontica“ и са част от мрежата НАТУРА 2000 в България.

Целта на проекта е опазване на птиците чрез намаляване на смъртността вследствие на контакт с въздушните проводници на електроразпределителната мрежа. Освен предпазни мерки за птиците, проектът ще подобри сигурността на снабдяването с електроенергия за клиентите в близките населени места.

Общата стойност на проекта е 5,5 млн. евро, като 75% от средствата се осигуряват от програма LIFE, а 25% от Електроразпределение Юг. Повече информация на: www.lifesafegridforburgas.bgBBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000