Атанасовско езеро

Лагуната на живота

Нашата мисия

Поддържането на симбиозата Човек - Езеро в полза на видове и местообитания с европейско значение е нашата мисия.

Участвайте като доброволец!

Подкрепете наши акции, петиции, действия
Включи се!
BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000