default

ПЪТЕКА НА САБЛЕКЛЮНА

Пътеката на саблеклюна се намира в южната част на Атанасовско езеро (на кръговото на изхода за Сарафово – вдясно преди бензиностанцията) в района около Укритието за наблюдение на птици. Тя е кратка и много приятна за разходка, защото разказва историята на саблеклюна Атанас и по увлекателен начин представя най-важните особености на тази красива и елегантна птица и нейните роднини.Какъв е гардеробът, клюнът и краката, с какво се хранят и как живеят саблеклюните може да се научи от симпатичните табели, разположени по протежение на Пътеката. "Пейки" от пънчета осигуряват възможност за почивка на посетителите, а класната стая на открито се използва активно от учебните заведения на гр. Бургас.Две атрактивни наблюдателници, изработени от естествени материали привличат стотици посетители и дават възможност да се наблюдават птиците и езерото, без да се създава безпокойство за обитателите. Едната е изплетена от ракита и леска и се нарича „Гнездото“, а другата е скована от стари солничарски дъски и прилича на „Яйце“, откъдето идва и името й. Двете наблюдателници се ползват от бургаските артисти и за декор за различни творчески проекти.Осигурен е достъп до Укритието за наблюдение на птици и за хора с увреждания, които през новоизградената рампа и по бетонната пътека могат да достигнат до параваните, встрани от Укритието и да наблюдават птиците с бинокли и тръби.

Пътеката създадохме през 2016 г. рамките на проект „Солта на живота“, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие, БДЗП и "Черноморски солници" АД с финансовата подкрепа на програма LIFE+ на Европейската комисия.

Само за две години превърнахме тази територия от нерегламентирано бунище в гостоприемно и предпочитано място за разходка и почивка, за провеждане на културни събития и празнуване на детски рождени дни. Съвместното преброяване с РИОСВ - Бургас (стопаните на Укритието) на самостоятелните посетители на Пътеката показва, че тук са  избрали да прекарват свободното си време над 10 000 души в последните две години.

Особено важно за нас е, че на Пътеката на саблеклюна ежегодно се провежда образователна  програма за деца, която възпитава подрастващите на любов и разбиране към обитателите на Атанасовско езеро и разбиране на сложните процеси, които протичат в дивата природа около нас. Оттук са преминали над 2000 деца на различна възраст и от цялата страна, както и младежи и студенти от Франция, Белгия, Финландия, Гърция, Латвия, Полша, Словения, Испания и Турция.

BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000