Какво направихме за езерото?

default

Какво направихме за Атанасовско езеро?

Фондация Биоразнообразие работи за опазване на влажните зони вече повече от 25 години. В началото усилията бяха насочени към голяма част от Черноморските крайбрежни влажни зони  - Северните влажни зони (езерата Дуранкулак и Шабла), комплексът Ропотамо и Бургаските влажни зони (езерата Вая, Мандра, Атанасовско и Поморийско езеро). В последните 10 години, фондацията е най-активна с работата си в Бургас и района и особено в Натура 2000 зона Атанасовско езеро.

  • Изготвихме първият (и все още действащ) План за управление на поддържан резерват "Атанасовско езеро" (2003 - 2013), под ръководството на Таню Мичев, който е един от най-функционалните и най-добре прилаганите стратегически документи за защитени територии у нас (link).
 
  • Изпълнили сме редица спешни дейности от Плана за управление на поддържан резерват "Атанасовско езеро“ като организиране на природозащитна бригада в помощ на резервата, научни изследвания, строеж и ремонт на острови за птици, чистене на растителност от дигите, маркиране на границите на резервата и защитената местност и др.  
 
  •  Изпълнявахме някои от дейностите в рамките на LIFE + проекта “Живот за Бургаските езера”, който бе воден от БДЗП и се осъществи съвместно с Черноморски солници АД, Община Бургас, БФБ и RSPB
  
  • Изготвихме Националният план за опазване на най-значимите влажни зони в България (2015-2025) с екип от най-добрите специалисти у нас, в който Атанасовско езеро е приоритетна територия (link). 
​​​​​​​
  • ​​​​​​​От 2012 до 2018 г. успешно изпълнихме LIFE+ проекта “Солта на Живота”, съвместно с БДЗП и Черноморски солници АД. (link)​​​​​​​
BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000