Иво Данчев

Новини

Втора среща на Обществения съвет за Атанасовско езеро

29.06.2021
съвета

Втората среща на Обществено-консултативния съвет за Атанасовско езеро ще се състои на 2 юли (петък) 2021 г. от 10:00 часа в Регионална библиотека „П.К. Яворов“, ул. Кирил и Методий 41, залата на 2-рия етаж.

Усложнената обстановка през 2020 не позволи да се съберем в края на годината, затова сега ще се възползваме от разхлабването на мерките, за да може да се срещнем на живо и да поговорим по всички наболели въпроси, свързани с езерото, но и с градското развитие и планиране.

Съветът е неформална структура с консултативна роля за устойчивото развитие на Атанасовско езеро, който ще заседава веднъж годишно. Той надгражда успешната работа на Обществения съвет за Атанасовско езеро, който създадохме през март 2013.

Темата на втората ни среща ще бъде: „Може ли Атанасовско езеро да се развие като зеления коридор на Бургас?“ Целта е да се положат основите за планирането на Натура 2000 зоната и интегрираното развитие на района, да се комуникира какво натоварване може да „поеме“ територията и къде, както и потенциалите, които може да генерира и да донесе на Бургас.

Вярваме, че у всеки от участниците в Съвета са се събрали много въпроси, свързани с езерото, които ще се радваме да обсъдим и да планираме определени мерки, където е необходимо. Един такъв горещ въпрос в момента е свързан с отводняването на новия обходен път, който се изгражда и заплашва езерото със сериозни екологични последствия.

Членове на Съвета са представители на държавната и местна власт като Община Бургас, Областна администрация Бургас, РИОСВ Бургас, научни, обществени и екологични организации, риболовни и ловни дружества като Българска академия на науките, БДЗП, Зелена Странджа и др., както и бизнес структури като Черноморски солници АД, Летище Бургас и др.

Срещата ще завърши в 12.00 часа с , където ще имаме възможност да се срещнем и с журналисти.BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000