Търсене

Иво Данчев

Новини

Морските треви – основано на природата решение за бъдещето на морето

Ноем. 04, 2023
морски треви

Национална кръгла маса „МОРЕТО – ГРАНИЦА ИЛИ ВРАТА’2023“ се проведе на 3 ноември, 2023 в Колежа по туризъм в Бургас. Темата бе свързана със синият растеж в местните и национални политики, където той се отразява в стратегиите за развитие на морската икономика и опазване на морската среда и се фокусира върху развитието на морския туризъм, аквакултурата, морския транспорт и други свързани сектори. Днес синият растеж за Черноморския регион е с повишен риск да работи по начертаните стратегии. Говорим за син растеж в условията на криза и това изисква други усилия, за да се запази, като на първо място се запази мирът в региона.

Спас Узунов от екипа на проект „Лагуната на живота“ представи презентацията „МОРСКИТЕ ТРЕВИ – ОСНОВАНО НА ПРИРОДАТА РЕШЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА МОРЕТО“, която предизвика голям интерес сред аудиторията и много въпроси и дискусии.

На срещата се представиха теми за влажните зони, за климатичните курорти, за аквакултурите и др. Това е 14-то издание на кръглата маса, която се превръща в „платформа за споделени знания“, както я определи проф. Севдалина Турманова от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Вижте и нашето видео за морските треви (под снимките от срещата). BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000