Търсене

Иво Данчев

Новини

Четвърта среща на Наздзорния съвет

Фев. 12, 2021
съвета

На 11 февруари 2021 в София се проведе четвъртото заседание на Надзорния съвет на проект „Лагуната на живота", финансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Предвид епидемиологичната обстановка част от участниците бяха онлайн и се включиха през zoom, а останалите се събраха в залата на БЦНП на ул. Христо Ботев в София.

Съставът на Надзорния съвет този път бе променен и се включиха нови участници - Борислав Бечев от Дирекция "Национална служба за защита на природата", МОСВ замени Варадина Начева, а БДЗП вече се представлява от директора на организацията Ваня Рътарова-Георгиева.

Срещата бе открита от Румяна Иванова – изпълнителен директор на БФБ, която представи новите участници, а после бе водена от Дияна Костовска - ръководител на проекта. Онлайн се включиха координаторите на партньорите - Николай Пиронков от „Черноморски солници“ АД и Стефка Полонова от Заедно 2011. Като слушатели участваха д-р Петър Янков от БДЗП и Спас Узунов от БФБ.

Накратко бе дискутиран напредъка на проекта Лагуната на живота, но повече внимание бе отделено на поставените въпроси в писмото на ЕASME, във връзка със закъснението на някои консервационни дейности, както и на обсъждането на подготовката на Средносрочния доклад.

Сега усилията на целия екип са насочени към компенсиране на забавянето на две от консервационните дейности, но всички са убедени, че то няма да се отрази на ефекта от планираните консервационни дейности и няма да компрометира постигането на заложените индикатори и резултати. До края на февруари трябва да е готов и Средносрочния доклад, който ще представи постигнатото до тук от екипа на четирите партньора в подготвителните, природозащитните и комуникационни дейности.BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000