Търсене

Иво Данчев

Материали

Експертни доклади за 2022

Представяме ви Годишните доклади за 2022 приоритетните хабитати и видове, предмет на изследване и мониторинг в рамките на проект Лагуната на живота. 
Доклад за местообитание 1150 за 2022 3.68 MB (pdf) Свали
Доклад за състоянието на местообитание 1410 3.01 MB (pdf) Свали
Доклад за състоянието на местообитание 1310 2.65 MB (pdf) Свали
Годишен доклад oт мониторинга на птиците 14.34 MB (pdf) Свали

LIFE Platform среща в Бургас

На 12 и 13 октомври 2022 г. проект Лагуната на живота беше домакин на хибридна LIFE Platform среща за иновативни подходи в управлението на крайбрежните влажни зони в Международния конгресен център в Бургас, България. Срещата беше посветена на 30-ата годишнина на програмата LIFE.

Десет LIFE проекта и пет други европейски проекта от Италия, Испания, Гърция, Черна гора и България представиха междусекторно сътрудничество и участие на заинтересовани страни, техники за интегрирано управление и възстановяване и базирани на природата решения като сравнително нов инструмент на социално-икономическия аспект на крайбрежните влажни зони. 

В постерната сесия седем постера от Франция, България и САЩ представиха казуси от два Life проекта в солници в Нормандия и Атанасовско езеро.

Брошура с резюмета на всички презентации и видеоклипове от Life Platform срещата е достъпна за всички, които имат интерес към темата.

Book of Abstracts and video presentations 14.79 MB (pdf) Свали

Доклад от международния уебинар за влажните зони (02.02.2022)

Българска фондация за биоразнообразие (БФБ), Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дружеството за защита и опазване на природната среда в Албания (PPNEA) организираха международен уебинар „Опазване и устойчиво използване на влажните зони със солена вода в Черноморския и Средиземноморския регион“ по случай Световния ден на влажните зони - 2 февруари 2022 г.

Тринадесет участници от девет европейски страни представиха различни природни обекти - Атанасовско езеро, Пода и Поморийско езеро в България, Нарта Салина (Албания), Камарг (Франция), Кадис (Испания), Улцин (Черна гора) и др.

Тук може да намерите кратки резюмета от презентациите на всички участници в уебинара.

А в youtube канала на БФБ да видите всички презентации  

Webinar Report 020222 4.51 MB (pdf) Свали

Експертни доклади за 2021 г.

Представяме ви Годишните доклади за 2021 приоритетните хабитати и видове, предмет на изследване и мониторинг в рамките на проект Лагуната на живота. 
Доклад_1150_2021 1.83 MB (pdf) Свали
Доклад_1410_2021 3.45 MB (pdf) Свали
Доклад_1310_2021 2.06 MB (pdf) Свали
Доклад_състояние на птиците_2021 13.64 MB (pdf) Свали

Матрицата

Матрицата за интегриран мониторинг на местообитание 1150* има за цел да предложи алгоритъм за мониторинг и оценка на природозащитното състояние на местообитание Крайбрежни лагуни в модифицирани лагуни, по-специално активни солници за производство на морска сол чрез слънчево изпарение в Черноморския биогеографски район.
матрицата 2.23 MB (pdf) Свали

Експертни доклади 2019

Експертните доклади за 2019 проследяват развитието на видове и местообитания и оказаното въздействие на извършваните в рамките на проекта консервационни дейности.
 

Доклад за мониторинг на птиците 1.81 MB (pdf) Свали
Доклад за хабитат 1410 2.84 MB (pdf) Свали
Доклад за хабитат 1310 4 MB (pdf) Свали
Доклад за хабитат 1150 3.04 MB (pdf) Свали

Обществено-консултативен съвет

През ноември 2019 г. бе създаден Обществено-консултативен съвет за Атанасовско езеро, който ще се събира веднъж годишно, за да обсъжда важни теми, свързани с езерото. Запознайте се с Протоколът от първата среща и работата на работните групи.

На 2 юли 2021 г. се проведе Втората среща на Съвета в залата на новата Регионална библиотека в Бургас. Подробният протокол от срещата дава информация за концепцията на БФБ за зелен коридор и за активната дискусия по време на съвета.

На 25 ноември 2022 г. в Камерна зала на Дом на НХК се проведе третата среща на Обществено-консултативния съвет за Атанасовско езеро на тема: „Възстановяването на Атанасовско езеро - основни предизвикателства пред биоразнообразието и солодобива“. Подробности за срещата в протокола на 3-та среща.

Протокол ОКС 1-ва среща 821.64 KB (pdf) Свали
Протокол ОКС 2-ра среща 1.77 MB (pdf) Свали
Протокол ОКС 3-та среща 204.72 KB (pdf) Свали
BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000