Търсене

Иво Данчев

Материали

Матрицата

Матрицата за интегриран мониторинг на местообитание 1150* има за цел да предложи алгоритъм за мониторинг и оценка на природозащитното състояние на местообитание Крайбрежни лагуни в модифицирани лагуни, по-специално активни солници за производство на морска сол чрез слънчево изпарение в Черноморския биогеографски район.
матрицата 2.23 MB (pdf) Свали

Експертни доклади 2019

Експертните доклади за 2019 проследяват развитието на видове и местообитания и оказаното въздействие на извършваните в рамките на проекта консервационни дейности.
 

Доклад за мониторинг на птиците 1.81 MB (pdf) Свали
Доклад за хабитат 1410 2.84 MB (pdf) Свали
Доклад за хабитат 1310 4 MB (pdf) Свали
Доклад за хабитат 1150 3.04 MB (pdf) Свали

Обществено-консултативен съвет

През ноември 2019 г. бе създаден Обществено-консултативен съвет за Атанасовско езеро, който ще се събира веднъж годишно, за да обсъжда важни теми, свързани с езерото. Запознайте се с Протоколът от първата среща и работата на работните групи.
Протокол ОКС 1-ва среща 821.64 KB (pdf) Свали
BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000