Търсене

Иво Данчев

Материали

Доклад от международния уебинар за влажните зони (02.02.2022)

Българска фондация за биоразнообразие (БФБ), Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дружеството за защита и опазване на природната среда в Албания (PPNEA) организираха международен уебинар „Опазване и устойчиво използване на влажните зони със солена вода в Черноморския и Средиземноморския регион“ по случай Световния ден на влажните зони - 2 февруари 2022 г.

Тринадесет участници от девет европейски страни представиха различни природни обекти - Атанасовско езеро, Пода и Поморийско езеро в България, Нарта Салина (Албания), Камарг (Франция), Кадис (Испания), Улцин (Черна гора) и др.

Тук може да намерите кратки резюмета от презентациите на всички участници в уебинара.

А в youtube канала на БФБ да видите всички презентации  

Webinar Report 020222 4.51 MB (pdf) Свали

Експертни доклади за 2021 г.

Представяме ви Годишните доклади за 2021 приоритетните хабитати, предмет на изследване и мониторинг в рамките на проект Лагуната на живота. 
Доклад_1150_2021 1.83 MB (pdf) Свали
Доклад_1410_2021 3.45 MB (pdf) Свали
Доклад_1310_2021 2.06 MB (pdf) Свали

Матрицата

Матрицата за интегриран мониторинг на местообитание 1150* има за цел да предложи алгоритъм за мониторинг и оценка на природозащитното състояние на местообитание Крайбрежни лагуни в модифицирани лагуни, по-специално активни солници за производство на морска сол чрез слънчево изпарение в Черноморския биогеографски район.
матрицата 2.23 MB (pdf) Свали

Експертни доклади 2019

Експертните доклади за 2019 проследяват развитието на видове и местообитания и оказаното въздействие на извършваните в рамките на проекта консервационни дейности.
 

Доклад за мониторинг на птиците 1.81 MB (pdf) Свали
Доклад за хабитат 1410 2.84 MB (pdf) Свали
Доклад за хабитат 1310 4 MB (pdf) Свали
Доклад за хабитат 1150 3.04 MB (pdf) Свали

Обществено-консултативен съвет

През ноември 2019 г. бе създаден Обществено-консултативен съвет за Атанасовско езеро, който ще се събира веднъж годишно, за да обсъжда важни теми, свързани с езерото. Запознайте се с Протоколът от първата среща и работата на работните групи.

На 2 юли 2021 г. се проведе Втората среща на Съвета в залата на новата Регионална библиотека в Бургас. Подробният протокол от срещата дава информация за концепцията на БФБ за зелен коридор и за активната дискусия по време на съвета.
Протокол ОКС 1-ва среща 821.64 KB (pdf) Свали
Протокол ОКС 2-ра среща 1.77 MB (pdf) Свали
BBF
Черноморски солници
http://bspb.org
Заедно 21
Програма Life на ЕС
Natura 2000